Oppstart etter nyttår er onsdag 2. januar for C, B og A gruppa. Svømmeskolen har oppstart mandag 7. januar.