Innkalling til årsmøte i Horten Svømmeklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Horten Svømmeklubb.

Årsmøtet avholdes den 5. mars 2019 kl 19:00 på Holtan ungdomsskole. Adressen er Grønligata 23, 3188 Horten

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 18. februar 2019 til sekretaer@hortensk.net.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet og sendes ut til samtlige medlemmer på epostadressen som er registrert i MinIdrett.no Er ikke din adresse oppdatert, send en henvendelse til sekretaer@hortensk.net, så sender vi deg dokumentene på annen adresse.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret