Forfatterarkiv: admin

Informasjon om treningstider og kontaktlister er sendt ut

Hei

Hvis du ikke har fått informasjon så meld ifra til sekretaer@hortensk.net.

  1. NB! Hvis du ikke ønsker mail fra nyheter fra www.hortensk.net : Det er best om du fjerner deg fra listen (informasjon/link skal ligge nederst i email du får).  Det er som oftest bare å trykke «abonner på nyheter» i menyen på hortensk.net.  Det er en litt større jobb å lete i web-sidens database for de frivillige i klubben, men om du trenger hjelp må vi vite nøyaktig email du får email på (den kan sendes admin@hortensk.net som administrerer web-siden.
  2. De som får mange mail fra sekretaer@hortensk.net : Dette skyldes at dere på minidrett har lagt inn samme email på barna og på foresatte.  Mobil og email bør kun knyttes til den som eier email/mobil.  Mail til barn vil i minidrett knyttes til foresatte.  Barn som har mobil og email kan ha dette lagret dersom de ønsker beskjeder, men som oftest er det foresatte som bør ha dette lagret på seg.

Under foreldremøtet til Bent kunne hjelpe med eventuelle minidrett.nif.no saker.

 

VIKTIG! Om forsikring og lisens

Fra 2016 skal foresatte selv håndtere lisens for sitt barn.
De som skal på approbert stevne nå rett over nyttår må betale lisens nå.  Dette er VIKTIG!.  De som ikke har betalt dette vil ikke kunne stille til start.
 
Tidligere har HSK håndtert dette med betaling som del av treningsavgift.

Oversikt over tider og deltakere til Rekruttstevne Horten 30/5

På stevnet vil vi selge programmer til kr 30,-.  Programmene kan ellers lastes gratis ned her:

Programmet og oversikten vil justeres i forbindelse med lagledermøtet.  Det er åpent for at noen strykninger og etterpåmeldinger vil endre listene i mindre grad.

Det blir kiosk som er åpen under hele stevnet.

Priser:

  • Inngang: 30,- (barn under 16 år gratis)
  • Program: 30,-

Velkommen

 

Svømmeaksjonen 2015

Til alle som er eller kjenner «ildsjeler» som kan samle barn til Svømmeaksjonen bes lese «Svømmeaksjonen 2015» (i menylinjen på www.hortensk.net).  Spre budskapet.

Ildsjeler er kontaktpersoner som kan være så mangt – privatpersoner eller personer innen foreninger, etater, barnehager, skole/SFO.  Det viktige er at svømmeaksjonen ikke skal være en erstatning for lovpålagt undervisning, men et behov ut fra enkeltbarns utrygghet for vann.  Derfor er det viktig at søknader begrunnes riktig.  Men ikke dette ansvaret hindre en søknad – ta kontakt med Horten Svømmeklubb på svommeaksjonen@hortensk.net for å snakke om søknader før de sendes inn.

Praktisk informasjon Rekruttstevne 6/12-14

Oppmøte kl 08:30 (alle funksjonærer, tidtakere, kiosk, etc)
Innsvømming kl 09:30
Lagledermøte kl 09:30
Stevnestart: kl 10:30
Stevneslutt: ca kl 14:00
Før pause:
Øvelse 1: 100 m fri
Øvelse 2: 25 m bryst
Øvelse 3: 25 m rygg
Øvelse 4: 50 m fri
Øvelse 5: 50 m b.fly
Øvelse 6: 4x 25 m fri
Etter pause:
Øvelse 7: 100 m medley
Øvelse 8: 50 m bryst
Øvelse 9: 25 mb. fly
Øvelse 10 : 25 m fri
Øvelse 11: 50 m rygg
Øvelse 12 : Nissestafett 8 x 25 m fri
Det er begrenset med parkeringsmuligheter ved Horten Svømmehall. Det er noen plasser i umiddelbar nærhet (klikk på bilde for detaljer), men ellers er det parkering langs gater i området som gjelder.  Horten Svømmeklubb vil ha noen til å passe på parkerings-situasjonen ved hallen.

Lørdag vil det også være et annet arrangement i gymsalen på Sentrum Skole fra kl. 1100

Stevneansvarlig Kim Vedvik / 97977904

Parkering

 

Svømmekurs og ventelister til klubb høsten 2014

Oppdatert informasjon ligger under «Svømmekurs» i menyen på hjemmesiden.  Klubben må også prioritere de som har hatt mange kurs og fullført videregående kurs til klubbsvømming.

Pr. 7/8 er det ikke planlagt instruktørmøte, men det vil avholdes i løpet av august.  Kursene blir lagt ut når kalenderen med halltid for treningstider og kurs er samkjørt med trenerne etter skolestart.

De som registrerer seg på venteliste til kurs vil automatisk få tilbud om plass (tilbud som da kommer i slutten av august eller starten av september som må bekreftes innen en tidsfrist på 10 dager).