Forfatterarkiv: Bent Gramdal

Kalender på www.hortensk.net

Kalenderen vil oppdateres jevnlig med hva som skjer av stevner, dugnader og begivenheter.  Ved å klikke på kalenderen vil det ligge informasjon om tid, sted, kart, kontaktinfo, etc.

Et utvalg av de nærmeste begivenhetene sees på frontsiden.  Se ellers menyen "Kalender og treningstider"

Informasjonshefte fra NSF til alle engasjerte

Norges Svømmeforbund oppdaterer årlig heftet:

"Informasjonshefte for engasjerte i svømmeklubber tilknyttet Norges Svømmeforbund"

(klikk på linken)

Det er et kort og fint dokument for alle engasjerte i klubb/svømming i Norge som er tilknyttet NSF  - om klubbutvikling, utdanning og kurs, samt linker til de mest relevante sider.

For de som ønsker mer utfyllende informasjon så har "For klubber" menyen til venstre på www.svomming.no (NSF sin hjemmeside)  mye nyttig (som informasjon til deg som forelder, om lisens, ... det meste).

Spre informasjon om Svømmekasjonen – få dager til søknadsfrist

Det var pr 8/4 ingen godkjente søknader til Horten Svømmeklubb ut fra tilbakemelding fra Svømmeaksjonen.  Det kan bety at noen søkere har begrunnet med "dårlig tilbud i kommunen / skole" som slettes ut fra kriteriene Gjensidigestiftelsen setter.

Viktig:

  • Menyen "Svømmekasjonen 2014" har link til "Brev til potensielle søkere". Les dette.
  • Søkere som begrunner med "dårlig tilbud i skoleverket/kommune" blir luket ut siden tilbudet ikke skal erstatte lovpålagte tilbud
  • Begrunn heller med: "Vi har barn som er mye nær vann. Mange av barna er redd vann og de kan ikke svømme. De fleste barna forbinner vann med redsel og liker ikke å få vann i ansiktet.  De bør ha mye bedre kjennskap til sikkerhet i og ved vann samtidig som de blir trygge på å være i vann. Vi håper å få plass på svømmekasjonens kurs for å få de barna som er redd for vann til å bli tryggere - vi er villig til å prioritere de av våre mange barn som virkelig trenger dette.  Trygghet i og rundt vann er veldig viktig for oss som mest har turer i nærmiljøet ved vann og ved sjøen"
  • Grupper som ikke har så mange som 15 barn - kontakt Horten Svømmeklubb (vi vil søke om å ha grupper selv og ønsker å samle mindre grupper)
  • Grupper som har mer enn 15 barn - Søk! Det er helt greit å være opp til 20 barn i en gruppe

Gratis svømmekurs uke 26 og 27

Vi har søkt om 6 kurs (90 barn) for gratis svømmekurs uke 26 og 27 gjennom Gjensidigestiftelsen.

Vedlagt brosjyre og informasjonsskriv til de barnehager, SFO eller andre foreninger med barn som trenger og kurs.  De som stiller sterkest til å få kurs er veldedige foreninger eller grupper av barn med spesielle behov.  Vi har mulighet til å sette opp kurs rettet spesielt mot feks innvandrere, grupper med økonomiske begrensninger eller grupper med handicap (fysiske eller psykiske) vi håper på å finne de som virkelig trenger svømmekurs.  Disse gruppene vil stille veldig sterkt i søknader.  Søknader som er begrunnet med at tilbudet for svømmeopplæring i skoleverket er dårlig vil stille svakest siden dette tilbudet ikke skal erstatte eller rettferdiggjøre dette.

Se ellers under "Svømmeaksjonen 2014" i menyen.  Klubben vil også søke om 2 kurs.  Barn som ønsker tilbud om plass her registrerer seg på ventelisten http://tryggivann.no/kursinfo.aspx?kursid=-1038.  Svømmeklubben stiller på lik linje med andre søkere.

Svømmeaksjonen2014-brosjyre (pdf), Brev til potensielle søkere (pdf)

Masters på facebook

Trenger alle som er "Litt Masters" til å registrere seg uforpliktende på https://www.facebook.com/groups/hsk.masters/

Vi må få blåst liv i det sosiale rundt Masters.

For 2014 er medlemsavgift 220,- + 1000,- i treningsavgift.  Send mail til kasserer@hortensk.net hvis du ikke har mottatt faktura.  Jo flere medlemmer jo rimeligere vil avgiften bli.  I 2013 var det veldig få betalende.  Alle som svømmer på Masters må være medlemmer pga forsikring i hallen via NSF.