Kurs for dommere, trenere og instruktører

Bruk http://kurs.idrett.no aktivt – de fleste kurs har en stor del som skal tas interaktivt.

Se feks Trener1 Svømming:

Alle kurs er tilgjengelig via https://kurs.idrett.no/course/index.php?categoryid=45

Ellers viktige kurs som er del av flere treningsløyper:

  • Trenerrollen: https://kurs.idrett.no/course/view.php?id=16
  • Barneidretten: https://kurs.idrett.no/course/view.php?id=15
  • Idrett uten skader: https://kurs.idrett.no/course/view.php?id=12
  • Aldersrelatert trening: https://kurs.idrett.no/course/view.php?id=7
  • Kretsdommer , Forbundsdommer, Vill i Vann, … se https://kurs.idrett.no/course/index.php?categoryid=25

Praktisk deler av kurs er alltid tilgjengelig via https://minidrett.nif.no/Event#-100