Styret

Styret i Horten Svømmeklubb

Epost til styret: styret@hortensk.net (sendes kopi til alle styremedlemmer)

Gyldig fra årsmøte 03.03.2020:

Verv  Navn  Email Mobil
Leder Frode Solvik leder@hortensk.net 99305073
Nestleder Heidi Sæther Hauge heidi.saether.hauge@hortensk.net
Styremedlem /
Kasserer
Britt Jorunn Langøy kasserer@hortensk.net
britt.jorunn.langoy@hortensk.net
Styremedlem Ole Kristian Michalsen okm@hortensk.net
Styremedlem /
Barneidrettsansvarlig
Hanne-Marte Thoresen hanne.marte.thoresen@hortensk.net
Styremedlem /
Oppmann
Darius Silgalis darius.silgalis@hortensk.net  46213929
Styremedlem Kim Vedvik kim.vedvik@hortensk.net
Varamedlem Bjørn Christian Aarum bcaa@hortensk.net
Varamedlem Susanne Thim susanne@hortensk.net

Andre roller knyttet til drift/klubb:

Svømmeskoleansvarlig  Kim Jonas Nilsberg Meyer svommekurs@hortensk.net 45456572
Oppmann Darius Silgalis stevner@hortensk.net 46213929
Hovedtrener  Stig Nordaas hovedtrener@hortensk.net  92623184
Dommerkontakt  Darius Silgalis darius.silgalis@hortensk.net  46213929
Regnskapsfører  Håvard Karlsen (www.hkrk.no) admin@hkrk.no  91641374

Legg igjen en kommentar