Styret

Styret i Horten Svømmeklubb

Epost til styret: styret@hortensk.net (sendes kopi til alle styremedlemmer)

Gyldig fra årsmøte 05.03.2019:

Verv  Navn  Email Mobil  
Leder Frode Solvik leder@hortensk.net 99305073  
Nestleder Heidi Sæther Hauge heidi.saether.hauge@hortensk.net    
Styremedlem /
Kasserer
Benedikte Todal Brynildsen kasserer@hortensk.net
benedikte.brynildsen@hortensk.net
   
Styremedlem Lotte M. Eri Reggestad lotte.eri.reggestad@hortensk.net    
Styremedlem /
Sekretær
Bibbi Stålstrøm sekretaer@hortensk.net
bibbi.stalstrom@hortensk.net
 40875618  
Styremedlem /
Oppmann
Darius Silgalis darius.silgalis@hortensk.net  46213929  
Styremedlem / 
Svømmeskolen
Kim Vedvik kim.vedvik@hortensk.net    
Varamedlem/
Barneidrettsansvarlig
Hanne-Marte Thoresen hanne.marte.thoresen@hortensk.net    
Varamedlem Britt Jorunn Langøy  britt.jorunn.langoy@hortensk.net    

Andre roller knyttet til drift/klubb:

Svømmeskoleansvarlig  Kim Jonas Nilsberg Meyer svommekurs@hortensk.net  45456572  
Hovedtrener  Stig Nordaas hovedtrener@hortensk.net  92623184  
Dommerkontakt  Darius Silgalis darius.silgalis@hortensk.net  46213929  
Regnskapsfører  Håvard Karlsen (www.hkrk.no) admin@hkrk.no  91641374  

Legg igjen en kommentar