Kursinformasjon: https://wp.nif.no/PageKursDetail.aspx?LinkId=3283006

Påmelding: https://mi.nif.no/Event#3283006-010

 

Beskrivelse: Etter kurset skal deltakerne kunne dømme stevner i forbundsregi. Deltakerne skal kjenne til dommernes viktigst oppgave; «at alle konkurrerer under like forhold, og at ingen deltaker får en uberettiget fordel fremfor de andre». På kurset jobbes det mye med casebaserte oppgaver.
Tid: 10:00 – 16:00
Forkunnskaper: Deltakerne må være fylt 18 år og ha vært praktiserende kretsdommer i minst 2 år.
Målgruppe: Kretsdommere som er fylt 18 år og som har praktisert som dommer i minst 2 år.
Læringsmål: Deltakerne skal kunne dømme stevner i forbundsregi. Deltakerne skal ha kjennskap til dommernes viktigste oppgave; at «alle konkurrerer under like forhold og at ingen deltaker får en uberettiget fordel fremfor de andre».
Timer med lærer, teori: 6 timer
Timer uten lærer, teori: 2 timer

Legg igjen en kommentar