Styret

Styret i Horten Svømmeklubb

Epost til styret: styret@hortensk.net (sendes kopi til alle styremedlemmer)

Gyldig fra 26.05.2020:

Verv  Navn  Email Mobil  
Leder Heidi Sæther Hauge leder@hortensk.net    
Nestleder Kim Vedvik kim.vedvik@hortensk.net    
Styremedlem /
Kasserer
Britt Jorunn Langøy kasserer@hortensk.net
britt.jorunn.langoy@hortensk.net
   
Styremedlem /
Sekretær
Ole Kristian Michalsen sekretaer@hortensk.net
okm@hortensk.net
   
Styremedlem /
Barneidrettsansvarlig
Hanne-Marte Thoresen hanne.marte.thoresen@hortensk.net    
Styremedlem /
Oppmann
Darius Silgalis darius.silgalis@hortensk.net  46213929  
Styremedlem        
Varamedlem Bjørn Christian Aarum bcaa@hortensk.net    
Varamedlem Susanne Thim susanne@hortensk.net    

Andre roller knyttet til drift/klubb:

Oppmann Darius Silgalis stevner@hortensk.net 46213929  
Hovedtrener  Stig Nordaas hovedtrener@hortensk.net  92623184  
Dommerkontakt  Darius Silgalis darius.silgalis@hortensk.net  46213929  

Legg igjen en kommentar