Kursvelger

Informasjon om svømmekurs i Horten Svømmeklubb: Svømmekurs

All påmelding til kurs og ventelister skal gjøres via http://www.tryggivann.no/viskurs.aspx?arr=109

Husk å lage en profil på tryggivann på deg som foresatt/verge med epost og mobilnummer. Når du melder på selve kurset/ventelista kan du legge til barn/ungdom som skal delta. Vi bruker epost/sms for å sende deg viktig informasjon om kurset, endringer, o.l.

Vi vil gjøre det vi kan for at ditt barn får en fin opplevelse av vannet og ser at det er moro å gradvis mestre det tekniske med å svømme. Vi anbefaler at barna følger alle ferdighetskursene (begynnerkurs) før videregående kurs. De grunnleggende kursene leder frem til crawl og trygghet i vann. Fokuset på kurset er barnas egen trygghet kombineres med dykke, flyte, gli, stupe, fremdrift ben og armer, pusteteknikk, linjeholdning. Det tekniske rundt svømmeartene er en del av dette.

Begynnerkurs, Vanntilvenning

Vanntilvenning

Vannmerkekursene fokuserer på de grunnleggende øvelsene for vanntilvenning. Kurset er for elever som ikke har noen erfaring i vann tidligere, fra 4-5 års alder. Det er på dette kurset man skaper grunnlaget for læring av de fire kjernefunksjonene ‘Dykke’, ‘Flyte’, ‘Gli’ og ‘Fremdrift’.

Læringsmål
1. ‘Frakte’ et svømmebrett som ligger i vannflaten gjennom bevegelser med armene, men uten å berøre det. Eleven må frakte brettet minst fem meter uten å berøre det.

2. Stå i hoftedypt vann og la en partner sprute vann på seg. Det er lov å beskytte seg med armene, men ikke å snu seg vekk. Eleven må la seg sprute på i minst 15 sekunder, og hendene skal ikke holdes foran ansiktet.

Tid i vann: 25-30 min
Neste kurs: Hval

Grunnkurs, Ferdighetskurs

På grunnkurs er fokus på kjernefunksjoner og grunnleggende øvelser for alle svømmearter.

Hval, Grunnkurs Svømming, del 1

Hvalmerkekursene fokuserer på kjernefunksjonen ‘Dykke’, som innebærer at man skal kunne dykke kroppen under vann. For å lære å svømme må eleven kunne oppholde seg under vann – dykke, og orientere seg der. Dette innebærer også at man kan kontrollere pustingen: puste inn – dykke under – se og orientere seg – komme opp – puste ut og inn.

Læringsmål
Kombinere hopp fra bassengkanten – dykke – orientere seg under vann – hente gjenstander til overflaten.

Skilpadde, Grunnkurs Svømming, del 2

Skilpaddekursene fokuserer på kjernefunksjonen ‘Flyte’, som innebærer at man opplever oppdriften i vannet. Den bevisste opplevelsen av at vannet ‘bærer’ kroppen er helt sentral i svømmeopplæringen. Flytingen påvirkes av kroppens holdning, og ikke minst pusting. Forutsetningen for å flyte er at mest mulig av kroppen er under vann. Derfor følger flyting etter dykking.

Læringsmål
Flyte som en pil på magen og på ryggen, med armene strukket frem, i minst 15 sekunder på hver side.

Pingvin, Grunnkurs Svømming, del 3

Pingvinkursene fokuserer på kjernefunksjonen ‘Gli’, som innebærer at man flyter i bevegelse, enten under vann eller i overflaten. Det gir eleven mulighet til å erfare vannets motstandskraft. Å gli forutsetter at eleven kan holde pusten og flyte.

Læringsmål
Kombinere aktivitetene hoppe – flyte opp – innta linjeholdning på magen i vannflaten – gjøre crawlbeinspark med armene strukket frem – dreie over på ryggen – gjøre beinspark i linjeholdning og puste.

 Selungen, Grunnkurs Svømming, del 4

Selungenkursene fokuserer på kjernefunksjonen ‘Fremdrift’, som innebærer at man skaper fremdrift i vannet ved hjelp av arm- og beinbevegelser. Målet er å nytte motstandskraften i vannet slik at bevegelsene fører til fremdrift.

Læringsmål
Stupe uti på dypt vann – svømme 12,5 meter på magen – skifte retning – svømme 2-3 meter mot startstedet – stoppe – flyte i 30 sekunder – svømme på ryggen tilbake til utgangspunktet.

 

Videregående kurs

På videregåendekurs lærer barna mer god teknikk i svømmeartene, samt tilhørende start- og vendeteknikker. I de videregående kursene arbeides det også med å bruke svømmeartene til å svømme lengre distanser. Noe livredning kommer vi også innom.

Selmerket, Videregående kurs svømming del 1

På Sel-kurset har man fokus på svømmeartene crawl og rygg. Disse svømmeartene har deltakerne lært grovkoordinert på begynnerkursene. På dette nivået tar vi det et steg videre, og arbeider med øvelser som gjør at deltakerne skal kunne svømme crawl og rygg finkoordinert.

Læringsmål
1. Kunne svømme crawl og rygg finkoordinert
2. Kunne varsle om hjelp (1-1-3), benytte «forlenget arm» og kaste redningsline/livbøye

Sjøløvemerket, videregående kurs svømming del 2

På Sjøløve-kurset har man fokus på å lære bevegelsen i bryst og butterfly (delfinbevegelsen). Deltakerne har lite erfaring med dette fra begynnerkursene, så det er viktig å arbeide med det grunnleggende på dette nivået.

Læringsmål
1. Kunne utføre bryst- og butterflybevegelsen (delfinbevegelsen)
2. Kunne utføre overlevelsesflyting og H.E.L.P.-stillingen (flyteteknikk i kaldt vann, med redningsvest)

Delfinmerket, videregående kurs svømming del 3

På Delfin-kurset har man fokus på å lære teknikk i bryst og butterfly. Fra Sjøløve-kurset har deltakerne fått erfaring med delfinbevegelsen, som kjennetegner både bryst og butterfly. På dette nivået skal deltakerne få mer kjennskap med svømmeteknikkene i bryst og butterfly slik at de mestrer disse grovkoordinert.

Læringsmål
1. Kunne svømme bryst og butterfly grovkoordinert
2. Kunne svømme med klær og trå vannet

Haimerket, videregående kurs svømming del 4

På Hai-kurset har man fokus på medleysvømming. Dette oppsummerer de ferdigheter og teknikker man har lært på de foregående kursene. Medleysvømmingen setter sammen de fire svømmeartene i rekkefølgen butterfly, rygg, bryst og crawl. På dette nivået skal deltakerne videreutvikle undervannssvømmingen, startene og vendingene.

Læringsmål
1. Kunne svømme medley
2. Kunne utføre undervannskick, starter og alle vendinger med god teknikk
3. Kunne grunnleggende livredning i vann