Årsmøte 2023

Til alle medlemmer av Horten Svømmeklubb!

Tirsdag 21. mars 2023 arrangeres årsmøte i Horten Svømmeklubb. Årsmøtet arrangeres ved Holtan ungdomsskole fra kl. 19-21.

Forslag som skal behandles av årsmøtet må sendes styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste og saksdokumenter ligger tilgjengelig under «årsmøte» arrangement i Spond som er tilgjengelig for alle medlemmer. Dersom du ikke har tilgang, eller ikke får åpnet linken kan du kontakte klubbens sekretær for kopi av dokumentene.

Merk at man må ha vært medlem i klubben minst en måned før årsmøtet for å ha stemmerett og være valgbar. Videre er det kun medlemmer som fyller 15 år i løpet av kalenderåret (eller eldre) som har stemmerett ved årsmøtet.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen
Styret Horten Svømmeklubb

Horten Svømmeklubb tilbyr svømmeopplæring til barn og ungdom gjennom Norges Svømmeskole

Barn fra 4 år og oppover tilbys svømmeopplæring gjennom Norges Svømmeskole og Tryggivann

Svømmetrening for barn og ungdom i Horten Svømmehall. Basistrening, crawl, bryst, rygg og butterfly. Vi deltar på svømmestevner, arrangerer treningsleir og utvikler våre utøvere til å bli dyktige svømmere

Egentrening for voksne svømmere 2-3 ganger i uka i Horten Svømmehall

Fall uti på dypt vann, svøm 100 meter på magen og underveis plukke opp en gjenstand med hendene, stopp og hvil-> flyt på mage, rull over, flyt på rygg-samlet i 3 min. Svøm deretter 100 meter på rygg og ta seg opp på land.
Norges Svømmeforbund sin definisjon på svømmedyktighet

Horten Svømmeklubb

Dette står Horten Svømmeklubb for

Visjon

HS skal være en ledende idrettsklubb i Horten, med tilbud til barn og ungdom som ønsker å lære å svømme, og til aktive svømmere i bredde og topp.

Våre mål

Gi et bredt sportslig tilbud til alle medlemmer i klubben Legge til rette for å utvikle toppidrettsutøvere Drive svømmeopplæring Stimulere til sosialt og trygt miljø for medlemmene

Holdningsskapende

Vi oppfører oss hyggelig mot hverandre og viser respekt overfor treneren og treningskameratene – og alle andre som er i kontakt med idretten vår. Vi følger retningslinjer som HS har.

Energisk

Vi er her for å trene, bruke kroppen vår, bli sterkere og komme i bedre form. Vi er slitne med en god følelse når treningen er ferdig.

Målrettet

En treningsøkt skal oppleves som meningsfylt, inspirerende og med klare mål.

Inkluderende

Vi er en gjeng som skal trene og hjelpe hverandre. Vi skal gi ros og støtte, og hjelpe til med å gjøre hverandre gode

Nysgjerrig

Vi er positive til å prøve noe nytt og til å strekke oss lengre. Vi går inn for å mestre det vi trener på.

Artig

Det skal være artig å trene i Horten Svømmeklubb.

Har du spørsmål?