Treningsgrupper

Horten Svømmeklubb har 3 treningsgrupper i tillegg til Masters og Svømmeskolen

informasjon om treningsgruppene

A-gruppa: Konkurransegruppe (approberte stevner) som i hovedsak består av klubbens eldste svømmere. I denne gruppa er det forventet at utøverne deltar på alle tilbudte treninger og det forventes at de også driver noe sidetrening på egenhånd. Annen idrettsdeltakelse er selvfølgelig å anse som sidetrening. Klubben tilbyr inntil 5 svømmeøkter i uka for dette partiet (Totalt 9,5t)

B-gruppa: Konkurransegruppe (Approberte stevner). I denne gruppa er det forventet at utøverne deltar på de fleste av tilbudte treninger og det er ønskelig at de også driver noe sidetrening på egenhånd. Annen idrettsdeltakelse er selvfølgelig å anse som sidetrening. Ved siden av fortsatt teknikkfokus begynner vi å legge mer fokus på å øke treningskapasiteten. Klubben tilbyr inntil 3 svømmeøkter i uka for dette partiet (Totalt 5t)

C-gruppa: Rekrutteringsgruppe (rekruttstevner og begynnende deltakelse på approberte stevner). I denne gruppa er det helt opp til den enkelte utøverne hvor mange treninger de deltar på i løpet av uka, men som med alt annet; «Øvelse gjør mester». Er det slik at man eksempelvis kun deltar på en økt i uka på fast basis, er det ønskelig at gruppetrenerne informeres om dette slik at de ikke «lurer på hvor de blir av». Det oppfordres til annen idrettsdeltakelse ved siden av svømmingen. I C-gruppa er hovedfokuset teknikkforbedring innen alle svømmearter gjennom hele året. Klubben tilbyr inntil 3 svømmeøkter i uka for dette partiet (Totalt 3,5t)

For alle grupper er det bare positivt at man driver med flere idretter parallelt. Lagsport, løping, riding, turn, dans etc er idretter som kompletterer svømmingen veldig bra. For A (og B-gruppa) anbefales det at man allikevel søker å delta på alle de faste svømmeøktene, da svømming krever mye repetisjon og øving for å oppleve god progresjon.


STEVNER

Vi setter opp terminliste for planlagt stevnedeltakelse hvert halvår så snart stevnene er satt opp på medley.no gjennom svømmeforbundet. Vi prioriterer i første rekke stevner hos våre nabo-klubber og deltar stort sett på et overnattingstevne eller 2 pr sesong, ved siden av deltakelse på våre 2 egne approberte stevner. Ved siden av dette er kvalifisering til LÅMØ for utøvere i aldersspennet 11-16 år høyt fokusert. Vi håper også at enkelte utøvere skal greie å kvalifisere seg til Nordsjø-stevnet hver høst. For de yngste svømmerne (C og videregående svømmekurs) arrangeres det normalt et rekruttstevne pr måned, i samarbeid med våre naboklubber.


Aktiviteter utover normale treningstider

 
 • Normalt er det ikke trening for C-gruppa i skoleferier.
 • Normalt er det ikke treninger for noen i jule- og påskeferien.
 • Normalt arrangeres det treningsleir i høstferien for A og B-gruppa, eksempelvis i Danmark.
  Vi forsøker å sette opp noen lokale helgesamlinger innimellom for å gi litt ekstra treningsboost for de eldste.
 • Normalt arrangeres det en oppstartsleir siste helgen i august før normale treningstider starter opp.
 • Normalt fortsetter vi treningene ut juni for alle og starter opp med treninger for A i august etter avtale med svømmehallen.
 • Sosiale aktiviteter utenfor normal organisert trening etc: Vi oppfordrer gruppene til å samles utenom treninger for å bygge lag og vennskap. A-gruppe svømmerne har tradisjonelt vært flinke til dette på egenhånd, med litt handle-/kokkehjelp fra foreldre, mens det på B og C tradisjonelt kreves mer foreldreinitiativ.
 • Merk: Styret har budsjettert med noe penger til støtte for enkelte slike aktiviteter (eksempelvis bowling etc). Dette er veldig positivt, men krever selvfølgelig at alle medlemmer i gruppen det gjelder blir invitert og at den som arrangerer søker styret om støtte i forkant.

Horten Svømmeklubb

Trenere

Hovedtrener: Sindre J. Nordaas

A-trener: Sindre J. Nordaas

B-trener: Karoline W. Vedvik

C-trenere:

 • Bjarte Opedal
 • Rugile Silgalyte
 • Jan Zabielski