Aldersgrenser for deltagelse på stevner

Alder6 år7 år8 år9 år10 år11 år12 år13+ år
Klubbstevne, egen klubbXXXXXXXX
Rekruttstevne, egen klubbXXXXXXXX
Rekruttstevne, naboklubber
XXXXXX
Approbert, naboklubber
XXXXX
Approbert, nasjonal
XXX
Approbert, internasjonalX

NB: Deltagelse på approberte stevner krever at utøver betaler startlisens.

 

NY GE18 etter Forbundstinget i Norges Svømmeforbund april 2016

http://svomming.no/wp-content/uploads/2016/09/NY-GE18-etter-Forbundstinget-i-Norges-Sv%C3%B8mmeforbund-april-2016.pdf

Approberte stevner omfatter:

 1. Lokale stevner. Aldersgrense 9 år og eldre
  • 9- og 10-årsklassen i approberte stevner kan stå oppført i resultatlisten, men listen skal være sortert alfabetisk. Det skal være lik premie til alle deltagerne.
  • 9- og 10-åringene skal betale en startavgift og motta en premie uavhengig av antall starter.
  • 9- og 10-åringene kan delta på stafetter på lik linje med andre deltagere.
 2. Landsdels og nasjonale stevner. Aldersgrense 11 år og eldre.
 3. Nasjonale stevner med internasjonal deltakelse i Norge, Norden og Barentsregionen. Aldersgrense 11 år og eldre. Deltagelse i internasjonale konkurranser utover dette område er aldersgrensen 13 år og eldre.
 4. Internasjonale stevner som står på den internasjonale terminlisten etter søknad fra NSF. Aldersgrensen 13 år og eldre.
 5. Landsdelsårsklassemønstring. Aldersgrense 11-16 år.
 6. Tripp – trapp Landsfinalen. Aldersklasse 11–16 år.
 7. Årsklassemesterskap. Aldersgrense 13-16 år.
 8. Aldersgrense 13 år og eldre. Ref. avsnitt IV Mesterskapsbestemmelser.

 

Ikke-approberte stevner kan arrangeres av lagene etter behov når svømmekretsen holdes underrettet.

Ikke-approberte stevner er rekrutterings- og treningskonkurranser. Resultater oppnådd i slike stevner, kan ikke benyttes som kvalifiseringstider eller godkjennes som rekorder. Begrensninger:

 1. Utøvere kan delta fra det året de fyller 6 år
 2. Utøvere i alderen 6 og 7 år kan kun delta på arrangementer i egen klubb og fortrinnsvis for klubbens egne utøvere.
 3. Utøvere under 9 år kan bare delta i konkurranser på klubbplan og i lokalmiljøet. Det kan settes opp en deltagerliste, men resultatene skal ikke være med.
 4. Det skal være lik premiering til alle deltagere.

 

Barneidrettsbestemmelsene – endringer i GE 18 Stevner

http://svomming.no/wp-content/uploads/2016/12/PresiseringFraLU2016-GE18.pdf

 

 • Nedre aldersgrense for deltagelse i ikke-approberte stevner (rekruttering- og treningskonkurranser) i egen klubb er senket fra 8 til 6 år. Barn i alderen 6 -7 år kan altså delta på ikke-approberte stevner, men slik deltagelse skal, i overensstemmelse med tidligere regler, skje i regi av egen klubb der fortrinnsvis klubbens egne utøvere deltar.
 • Barn i alderen 8 år kan delta i ikke-approberte stevner som arrangeres av andre klubber i lokalmiljøet. Hva som anses som barnets lokalmiljø må klubbene etter Lovutvalgets syn avgjøre etter en konkret helhetsvurdering. Momenter for hvorvidt arrangementet er å anse som lokalt er bl.a. geografisk avstand, reisevei, reisetid samt hvorvidt det er samarbeid mellom klubbene og tradisjon for deltagelse i hverandres i stevner.
 • Nedre aldersgrense for deltagelse i approberte stevner er senket fra 10 til 9 år. 9-åringer tillates som deltakere på approberte stevner på samme betingelser som 10-åringer i dag. Aldersjusteringen innebærer bl.a. at 9- og 10-årsklassen geografisk kan delta i approberte stevner innenfor egen krets og i lokale stevner. Se nærmere om forståelsen av lokale stevner nedenfor.
 • Videre har Svømmetinget kodifisert praksis om krav til en aldersgrense på 13 år for deltagelse i internasjonale konkurranser utenfor Norden og Barentsregionen.
 • I tillegg til ovennevnte aldersjusteringer er det tilføyd at det innenfor konkurransestrukturen for stup, Tripp-trapp, har en aldersklasse på 11-16 år.
 • Forøvrig er tidligere gjeldende krav og forutsetninger i GE 18 for barns deltagelse i stevner videreført.