Alder (fyller dette år)6 år7 år8 år9 år10 år11 år12 år13+ år
Klubbstevne, egen klubbXXXXXXXX
Rekruttstevne, egen klubbXXXXXXXX
Rekruttstevne naboklubber
XXXXXXXX
Approbert regionale stevner
XXXXX
Approbert nasjonale stevner
XXX
Approbert NM, EM, VMX

NB: Deltagelse på approberte stevner krever at utøver betaler startlisens.

Bestemmelser om barnedrett (NIF)

https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/bestemmelser-om-barneidrett/

Lover og regler (NSF)

https://svomming.no/forbundet/lover-og-regler

Ikke approberte stevner (Rekruttstevner)

Disse stevner er spesielt egnet for barn fra det året de fyller 6 år og oppover, gjerne også eldre svømmere som er nye i idretten. Her er øvelsesutvalg tilrettelagt, svømmerne blir ikke diskvalifisert og alle får premie. Disse stevner koster som oftest 100 kroner uansett antall øvelser, og øvelsene det konkurreres i er kortere enn på approberte stevner. Målsetning for svømmerne som deltar på rekruttstevner er å lære stevnerutiner og venne seg til konkurransesituasjonen. Etter hvert delta på approberte stevner. Det er som oftest 4-5 rekruttstevner i Vestfold pr halvår.

Approberte stevner 

Regionale stevner er for alle fra det året de fyller 9år eller eldre.
Nasjonale stevner er for alle fra det året de fyller 11år eller eldre.
Disse stevnene er det tidtaking og rangering av nivå. Man får inspirasjon av eldre svømmere, 1/3 del premiering og det anbefales at man prøver første gang med fri øvelse (crawl). Her betales ikke per person men som oftest 100 kroner per øvelse. Man kan finne oppnådde tider i etterkant av stevnet under www.medley.no. Oversikt over de ulike approberte stevnene finnes i terminlisten vår (www.medley.no). Våre ulike grupper har ulike stevner som sitt hovedmål hver sesong, dette vil treneren informere mer om på trening.