Alder6 år7 år8 år9 år10 år11 år12 år13+ år
Klubbstevne, egen klubbXXXXXXXX
Rekruttstevne, egen klubbXXXXXXXX
Rekruttstevne, naboklubber
XXXXXX
Approbert, naboklubber
XXXXX
Approbert, nasjonal
XXX
Approbert, internasjonalX

NB: Deltagelse på approberte stevner krever at utøver betaler startlisens.

 

NY GE18 etter Forbundstinget i Norges Svømmeforbund april 2016

http://svomming.no/wp-content/uploads/2016/09/NY-GE18-etter-Forbundstinget-i-Norges-Sv%C3%B8mmeforbund-april-2016.pdf

Approberte stevner omfatter:

 1. Lokale stevner. Aldersgrense 9 år og eldre
  • 9- og 10-årsklassen i approberte stevner kan stå oppført i resultatlisten, men listen skal være sortert alfabetisk. Det skal være lik premie til alle deltagerne.
  • 9- og 10-åringene skal betale en startavgift og motta en premie uavhengig av antall starter.
  • 9- og 10-åringene kan delta på stafetter på lik linje med andre deltagere.
 2. Landsdels og nasjonale stevner. Aldersgrense 11 år og eldre.
 3. Nasjonale stevner med internasjonal deltakelse i Norge, Norden og Barentsregionen. Aldersgrense 11 år og eldre. Deltagelse i internasjonale konkurranser utover dette område er aldersgrensen 13 år og eldre.
 4. Internasjonale stevner som står på den internasjonale terminlisten etter søknad fra NSF. Aldersgrensen 13 år og eldre.
 5. Landsdelsårsklassemønstring. Aldersgrense 11-16 år.
 6. Tripp – trapp Landsfinalen. Aldersklasse 11–16 år.
 7. Årsklassemesterskap. Aldersgrense 13-16 år.
 8. Aldersgrense 13 år og eldre. Ref. avsnitt IV Mesterskapsbestemmelser.

 

Ikke-approberte stevner kan arrangeres av lagene etter behov når svømmekretsen holdes underrettet.

Ikke-approberte stevner er rekrutterings- og treningskonkurranser. Resultater oppnådd i slike stevner, kan ikke benyttes som kvalifiseringstider eller godkjennes som rekorder. Begrensninger:

 1. Utøvere kan delta fra det året de fyller 6 år
 2. Utøvere i alderen 6 og 7 år kan kun delta på arrangementer i egen klubb og fortrinnsvis for klubbens egne utøvere.
 3. Utøvere under 9 år kan bare delta i konkurranser på klubbplan og i lokalmiljøet. Det kan settes opp en deltagerliste, men resultatene skal ikke være med.
 4. Det skal være lik premiering til alle deltagere.

 

Barneidrettsbestemmelsene – endringer i GE 18 Stevner

http://svomming.no/wp-content/uploads/2016/12/PresiseringFraLU2016-GE18.pdf