Approberte stevner

 • Dette er stevner for de som er 9 år eller eldre (9 år i kalenderåret).
 • Man må ha betalt startlisens til Norges Svømmeforbund før konkurransen.
 • Noen stevner har krav om kvalifiseringstid. De fleste har det ikke.
 • Enkelte stevner har også egne bestemmelser som angår aldersklasse.
 • De fleste stevner er endags-stevner. Men to og tredagers stevner forekommer også.
 • Når vi deltar på stevner som krever overnatting, vil det legges til rette for dette.
 • Approberte stevner arrangeres etter NSFs lover og regler og man risikerer å bli diskvalifisert hvis man svømmer feil.
 • Tider man har oppnådd tidligere danner grunnlag for hvilket heat man starter i (I hvert heat er det jamn gode påmeldingstider, uavhengig av alder på utøver).
  -Premiering er vanligvis 1/3, og er basert på årsklasser.
  -Utøvere på 9-10 år får kun deltager premie og tider blir oppgitt i alfabetisk rekkefølge.
  -Utøvere på 11 og 12 år får både 1/3-dels premiering og deltager premie.
 • Trener vurderer om det skal meldes på lag.
 • Som på rekruttstevner, vil klubben ha en lagleder på plass.
 • Det skal som hovedregel også være med en trener til å veilede svømmerne.
 • Det betales en startkontingent, vanligvis kr. 100,- per øvelse. Deltakere på 9-10 år betaler kr. 100,- uansett antall øvelser. Klubben sponser 50% av startkontigenten på alle stevner som ligger på vår terminliste.
 • Man må som regel betale dobbelt startkontingent (kr.200,-) til arrangør ved etteranmelding (dvs for sen påmelding).
 • Man får ikke refusert startkontingent ved strykning etter fristen (gjelder også sykdomsfravær).
 • Påmelding til approberte stevner foregår vanligvis gjennom Minidrett. Da du velger utøver, klasse og øvelser. Deltakere på 9-10 år velger klasse sin, øvelser og «Diverse». Det er veldig viktig å passe på påmeldingsfristen.
 • Det er registret alle approberte stevner på Horten SK kalender, sjekk den her ?