Horten Svømmeklubb følger NIF og NSF sine forsikringsordninger.

Se forsikringer: http://svomming.no/forbundet/klubbdrift/organisasjon/forsikringer/
Se lisens: http://svomming.no/forbundet/klubbdrift/organisasjon/lisens/

Barneidrettsforsikringen dekkes av medlemskontigenten og gjelder for barn til og med 12 år. Trenere, ledere og oppnevnte dommere som bistår ved organisert aktivitet for barn til og med 12 år er også dekket gjennom ordningen.

Alle barn til og med 12 år som er medlem av en klubb som er tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komitè er forsikret (ordningen ble innført fra 01.01.1997).

NB! Hvis 9-12 åringer skal delta på approberte stevner, så må utøverne betale lisens.

I Horten Svømmeklubb er oppmann lisensansvarlig. Kontakt lisensansvarlig dersom du har spørsmål om forsikringer eller lisens.

Forsikring

Gjensidige er ansvarlig for Barneidrettsforsikringen i NIF fra 01.01.2015.

Norges Svømmeforbund fortsetter avtalen med Idrettens Helsesenter og Gjensidige. Ordningen med at belastningsskader dekkes på lik linje med andre skader er svært gledelig for alle aktive i svømmeidretter. Alle som betaler startlisens har tilgang til Skadetelefonen, telefonnummer 02033, som er en telefonbasert rådgivningstjeneste med spesialkompetanse på idrettsmedisin. Formålet er å ivareta idrettsutøvere på alle nivåer gjennom behandlingsløpet. Skadetelefonen gir gode råd om skadeforebygging og hva man bør gjøre ved akutte skader. Åpningstider er alle dager 09.00–21.00.

Ved skade skal man ringe og melde inn skaden til Skadetelefonen på 02033 umiddelbart.

Er du i tvil om det vil være senskader (som tannskade/brudd/..) – ring 02033.

Lisens

Det er kun to typer startlisenser:

Det er svømmer/foresatte sitt ansvar at svømmeren har lisens før påmelding til approbert stevne. Deltakere på approberte stevner får ikke lov til å starte uten gyldig lisens.

Alle svømmere anbefales å ha lisens fra det året de fyller 13 år selv om de kun svømmer i klubbsvømming. Lisensen virker da som en forsikring dersom det skulle skje en skade/ulykke under svømmetrening.

Betaling av lisens

Lisensfaktura hentest på minidrett.nif.no som beskrevet nedenfor.

Dersom du ikke finner lisens som beskrevet ovenfor så kontakt stevner@hortensk.net for å lisensen registrert. Dette må gjøres manuelt en gang pr svømmer første gang. Neste år vil lisensen komme automatisk på MinIdrett.