Medlemskontigenter og treningsavgifter

Medlemskontigent: personlig medlemskap kr 250,- pr år.

Faktureres ved innmelding, eller etter årsmøte i mars.

Treningsavgifter (pr år, faktureres halvårlig i mars (etter årsmøte) og august/september)

  • C-gruppa kr 2200,- pr år
  • B-gruppa kr 3000,- pr år
  • A-gruppa kr 3200,- pr år
  • Masters kr 500,- pr år
  • Svømmekurs (egne avgifter)

Hva koster det å å være medlem i treningsgruppene til svømmeklubben

ca januar får du faktura på startlisens. 9-12 år koster kr 350,- Fra 12 år koster startlisens kr 750,- Startlisens kreves for å kunne delta på approberte stevner. Startlisens er også en forsikring som dekker evnt skader under trening/aktivitet med svømmeklubben.

ca mars (etter årsmøtet) får du faktura på medlemskontigent kr 250,- (pr medlem av svømmeklubben) og treningskontigent for vår-halvåret. For C-gruppa er dette kr 1100,-

ca september får du faktura på treningskontigent for høst-halvåret, for C-gruppa er dette kr 1100,-

Utenom dette kommer påmeldingsavgift pr øvelse på approberte stevner, kr 100,- pr øvelse. Svømmeklubben dekker her 50% for alle svømmere, slik at du må selv betale kr 50,- pr påmeldt øvelse.

Deltagelse på treningsleir og stevner med overnatting må betales av den enkelte deltager.