Klubbveileder og Klubbhåndbok

Her ligger alltid siste versjon av klubbveileder og klubbhåndbok for Horten Svømmeklubb

Klubbveileder for Horten Svømmeklubb

 

 

Klubbhåndboka er under utvikling. Vi vil legge ut informasjon her så snart den er klar

Legg igjen en kommentar