Horten Svømmeklubb ønsker å være en trygg arena for alle våre medlemmer. Det er viktig om du har opplevd eller vært vitne til hendelser, handlinger eller oppførsel som du tenker at bryter med våre regler at du sier fra om dette. I Horten Svømmeklubb tar vi alle varsler om kritikkverdige forhold på alvor.

Hva kan du varsle om?

Du kan si fra om hendelser eller handlinger som du selv har opplevd, har oppdaget, har direkte kjennskap til, eller har hørt om fra andre. Er du usikker på hva man kan og burde varsle om kan du lese mer om tema jeg kan varsle om

Eksempler på temaer du kan si ifra om er underslag av penger, trakassering fra trener, mobbing fra andre utøvere, juksing i konkurranser, rasistiske utrop, diskriminerende oppførsel med mer.

Idrettsforbundet har veiledere som du kan kontakte dersom du er usikker på hva du kan varsle om, eller hvordan du skal gå fram når du varsler. De kan gi deg veiledning og råd på veien: Rådgivning om å varsle

Hvor/til hvem sendes varselet?

Vi mottar alle varslingssaker gjennom løsningen Mitt varsel. Når et varsel sendes inn er det styrets leder og nestleder som er den som vil ta imot varselet. Om du ønsker at første mottaker skal være en annen person, ta kontakt med en fra styret direkte

Vi ønsker det skal være lav terskel for å si fra!

Vi i Horten Svømmeklubb har vi gode rutiner er for å sikre at varsling skal være trygt for den som sier fra.

Ønsker du hjelpe en som vil varsle – Trykk her
Du finner også masse nyttig informasjon om hva som er greit og ikke i norsk idrett ved å trykke HER