Innkalling til Årsmøte Tirsdag 6 April 2010 kl 18:00

Styret i Horten Svømmeklubb innviterer alle medlemmer med foresatte til årsmøte.

Sted : Cafe Gul, storgata 37, scenerommet

Dagsorden:

  1. Godkjenne innkalling og kunngjøring
  2. Konstituering, valg av referent,tellekorps samt to til å underskrive protokoll
  3. Styrets årsberetning
  4. Godkjenning regnskap
  5. Innkommende saker, NB må være styret i hende 2 uker før årsmøtet
  6. Valg

Følgende saker er kommet inn :

  1. Endring av kontingent