Her er tentativ terminliste for høsten 2011.

Håper så mange som mulig stiller på månedens svømmer, inkludert foreldre ++ som publikum, samt at svømmerne tar skrittet frem  og melder seg på svømmestevner slik at de får testet om treningen bærer frukter!!

Under er det masse relevant info fra Merete i tillegg til terminlisten.

mvh
Stig

Terminliste høsten 2011

Tentativ terminliste høsten 2011

Stevneinfo fra Merete:

Approberte stevner er i utgangspunktet åpent fra og med det året du fyller 10 år. Kun noen få unntak. Da får dere info. De aller, aller fleste er dessuten uten kvalifikasjonskrav. Da får dere også info.

All påmelding skal derfor skje til meg innen den fristen jeg setter. Etteranmelding kan skje, men da som regel mot dobbel betaling dersom det er ledige baner. Oversikt over alle approberte stevner finner dere på medley.no under ”terminliste”. I god tid vil jeg alltid sende ut påminnelse for de stevnene som er aktuelle for oss, med intern påmeldingsfrist til meg. All betaling skjer i etterkant ved at dere får faktura fra kasserer. 10 åringer betaler kun en startkontingent uansett antall øvelser, mens fra 11 år er det pr øvelse. Alt dette står alltid på invitasjonene.  

Det som dere MÅ ha i orden før deltakelse på approberte stevner er startlisens. Dette er kasserer behjelpelig med, dere kontakter derfor Anne-Merethe selv i god tid før sesongens første approberte stevne. Jeg sjekker ikke dette ved påmelding annet enn at dere svarer ja. Dersom det skulle bli kontroll, eller det skulle bli behov for bruk av forsikringsdelen er det dermed svømmerens ansvar å ha dette i orden.

Ved påmelding til stevner må jeg ha følgende info:

De som ikke selv skriver bestetid på påmelding til meg vil bli påmeldt uten tid. Det er selvsagt fullt mulig, men du vil dermed bli plassert i de første heatene, erfaringsmessig sammen med de yngste.  Har du ikke svømt øvelsen før har du selvsagt ingen bestetid. Jeg kommer ikke til å lete frem hver bestetid!!! På startlista/heatoppsettet til hver stevne vil dere se at dere svømmer sammen med de som har tilnærmet lik bestetid som deg, uavhengig av alder. Det er selvsagt for å få så jevne heat som mulig. Men på resultatlista er dere ranket på årsklasse,

Uapproberte stevner/rekruttstevner er åpent for alle, men er mest aktuelt for de yngste og de som mangler stevneerfaring.

Her er det kun en startkontingent uansett hvor mange øvelser du skal svømme og kun en deltakerpremie til alle, samt at ingen blir diskvalifisert. Ingen dommere langs kanten, men alltid samme startprosedyre som på et approbert. Resultatlistene er ikke ranket. Alt dette i henhold til barneidrettsreglene til Norges Idrettsforbund.

Klubbene i Vestfold har gjort et stykke arbeid på samkjøring av sine rekruttstevner. Skal sende dere terminlista veldig snart. Horten svømmeklubb har besluttet at vi i utgangspunktet prioriterer rekruttstevnene i egen krets, men jeg ser ikke bort i fra at det også i år kan bli andre muligheter i tillegg.  

Horten svømmeklubb skal arrangere to rekruttstevner i løpet av sesongen og her må dere bidra. Dugnadsarbeid er intet valgfag i vår klubb, så når dere mottar henvendelse om hjelp forventer jeg respons.

For å delta på et rekruttstevne er det ikke behov for noen startlisens. Det er samme prosedyre for påmelding som for approberte: Til meg innen oppgitt påmeldingsfrist, inneholdende navn og årsklasse på svømmeren, samt øvelsesnummer og navn på øvelsen. Bestetid kan dere sette opp dersom dere vil/har, men det er ikke alle rekruttstevner som bruker disse tidene.  På disse stevnene er heatene som regel sammensatt av begge kjønn.  De kan være satt opp etter alder, men noen ganger er det uvilkårlig blanding.

Til ALLE foreldre/andre som er med som heiagjeng/støtteapparat på stevner;

Alle fra klubben sitter alltid samla på tribunen. Dersom der ønsker å kjøpe klubbens t-skjorte til dere selv også kontakter dere kasserer. Både svømmerne og vi foreldre må få en klubbfølelse og tilhørighet. ”VI” og ”OSS” i Horten svømmeklubb. I tillegg er det nærmest umulig for lagledere å finne svømmere og hjelpe dem frem til start dersom de sitter et annet sted eller skal ”bare” snakke med en forelder. Å misse en start er like vondt for både den aktuelle svømmeren og alle oss andre!! Vi må være sammen som klubb, alle vi voksne må hjelpe til med å passe på div utstyr til alle svømmerne i alle bagger og sekker og vi må ikke minst være en gjeng som både synes og høres!! Horten svømmeklubb må vise seg som en samla klubb. Da er det moro på stevner og det blir også så mye lettere å møte et uønsket resultat eller en disk som selvsagt vil komme innimellom. Jeg ønsker at alle vi fra Horten møter alle våre svømmere både i medgang og motgang og at vi har det GØY på stevner. Det skal være tøft å ha utfordret seg selv litt!!

Lagleder: Horten svømmeklubb stiller alltid med lagleder på stevner. I praksis er dette en trener, men det kan i noen få, få tilfeller bli en forelder. I så fall gjelder dette kun for de eldste og er alltid klarert på forhånd. Så ved ankomst et stevne er det bare å finne ”Hortensklanen” og deretter sørge for oppvarming/innsvømming ute i bassenget

Til slutt: Håper Horten svømmeklubb vil stille med mange svømmere på stevner denne sesongen. De yngste skal se på de eldre at det lønner seg å trene og de eldre skal passe seg for de yngre som kommer jagende bak!! He-he!! Jeg vil i hvert fall gjøre mitt for å få alle meldt på som ønsker det!! Og så håper jeg å treffe mange andre supportere på tribunen til høsten/vinteren/våren.

Alle spørsmål om stevner – store og små – dumme og kloke – mottas med stor takk og skal selvsagt besvares på en forståelig måte. Det kan være ting jeg tar som en selvfølge etter å ha drevet med svømming i 39 år som kanskje ikke er så forståelig for andre.

Mvh
Merete Kvaal Martinsen
Mob: 92492852.
Mail:
kva-mart@online.no