Siste treningsdag før sommeravvikling:

–          C og B                   > Mandag 18. juni

–          A og Elite            > Lørdag 30. juni

 

Første treningsdag etter sommeravvikling:

–          A og Elite            > Mandag 13. aug

–          C og B                   > Mandag 20. aug

mvh
Stig