Det er lagt til mulighet for å abonnere på nyheter via email
her på www.hortensk.net.

Se siden Abonner på nyheter til høyre.


For de som redigerer vil de merke at sidene (og kontrollpanel) nå
er på norsk.  Sidene er også utvidet med en mengde nyttige redigeringsvertøy
(tabeller, linjer, skrifttyper og andre redigeringsverktøy).