Årsmøtet i HSK ble holdt onsdag 6/2-2013 kl. 2000 i Kystverkets lokaler.

Innkalling, presentasjon og referat kan leses her: