Alle svømmekurs og ventelister for vårens svømmekurs ligger på

http://www.tryggivann.no/viskurs.aspx?arr=109

Under «Annet» ligger også påmelding eller venteliste til begynner- og videregående instruktørkurs.

Om svømmekursene – se også «Svømmekurs» her øverst på siden.