Kjenner du noen som har behov for svømmekurs og som er «ildsjel» for å samle barn som trenger kurs?

Svømmeaksjonen har lagt ut noen utklipp fra avisoppslag på http://www.svomming.no/index.php?articleid=6283

Tønsberg blad og Vestfold blad skriver:

En «ildsjel» er for eksempel en foreldrekontakt i klassen eller barnehagen, trener på fotballaget, forelder/besteforeldre eller kanskje jobber du med barn i en organisasjon?

Det viktigst er at du ønsker å bidra til at 15 barn som trenger å bli trygge i vann, får mulighet til å benytte seg av tilbudet om gratis svømmekurs via Svømmeaksjonen 2013.

Gruppen vil få gratis svømmekurs med utdannede instruktører gjennom en av Norges Svømmeforbunds (NSF) medlemsklubber. Ett kurs går over fem fortløpende dager og barna er i og ved vannet i ca. to timer om dagen.

Du som er søker ordner alt det praktiske utenom det som skjer i svømmehallen, mens svømmeklubben står for alt i og ved bassenget.

Det som er viktig å tenke når du sender din søknad er at du gir en god begrunnelse til hvorfor akkurat «dine» barn trenger ekstra støtte i form av gratis svømmekurs. Ett av kriteriene er at barna er utrygge i vann.

Det kan ikke søkes for færre en 15 barn.

Årets tildeling vil skje 24. april.  Søknadsfristen er 18. april.

Se www.svommeaksjonen.no