Vedlagt informasjonsskriv.

Horten Svømmeklubb søker etter instruktører for svømmekurs.

Søknad om instruktører svømmekurs 2013