Det er lagt til en side i menyen på hjemmesiden med informasjon til de som har barn eller har grupper med barn som ønsker svømmekurs i sommer.

https://www.hortensk.net/?page_id=2039