Trenger alle som er «Litt Masters» til å registrere seg uforpliktende på https://www.facebook.com/groups/hsk.masters/

Vi må få blåst liv i det sosiale rundt Masters.

For 2014 er medlemsavgift 220,- + 1000,- i treningsavgift.  Send mail til kasserer@hortensk.net hvis du ikke har mottatt faktura.  Jo flere medlemmer jo rimeligere vil avgiften bli.  I 2013 var det veldig få betalende.  Alle som svømmer på Masters må være medlemmer pga forsikring i hallen via NSF.