Innbydelse til stevnet ligger tilgjengelig i kalenderen:

https://www.hortensk.net/event/20140405rekruttstevne-horten/