Vi har søkt om 6 kurs (90 barn) for gratis svømmekurs uke 26 og 27 gjennom Gjensidigestiftelsen.

Vedlagt brosjyre og informasjonsskriv til de barnehager, SFO eller andre foreninger med barn som trenger og kurs.  De som stiller sterkest til å få kurs er veldedige foreninger eller grupper av barn med spesielle behov.  Vi har mulighet til å sette opp kurs rettet spesielt mot feks innvandrere, grupper med økonomiske begrensninger eller grupper med handicap (fysiske eller psykiske) vi håper på å finne de som virkelig trenger svømmekurs.  Disse gruppene vil stille veldig sterkt i søknader.  Søknader som er begrunnet med at tilbudet for svømmeopplæring i skoleverket er dårlig vil stille svakest siden dette tilbudet ikke skal erstatte eller rettferdiggjøre dette.

Se ellers under «Svømmeaksjonen 2014» i menyen.  Klubben vil også søke om 2 kurs.  Barn som ønsker tilbud om plass her registrerer seg på ventelisten http://tryggivann.no/kursinfo.aspx?kursid=-1038.  Svømmeklubben stiller på lik linje med andre søkere.

Svømmeaksjonen2014-brosjyre (pdf), Brev til potensielle søkere (pdf)