Spre informasjon om Svømmekasjonen – få dager til søknadsfrist

Det var pr 8/4 ingen godkjente søknader til Horten Svømmeklubb ut fra tilbakemelding fra Svømmeaksjonen.  Det kan bety at noen søkere har begrunnet med “dårlig tilbud i kommunen / skole” som slettes ut fra kriteriene Gjensidigestiftelsen setter.

Viktig:

  • Menyen “Svømmekasjonen 2014” har link til “Brev til potensielle søkere“. Les dette.
  • Søkere som begrunner med “dårlig tilbud i skoleverket/kommune” blir luket ut siden tilbudet ikke skal erstatte lovpålagte tilbud
  • Begrunn heller med: “Vi har barn som er mye nær vann. Mange av barna er redd vann og de kan ikke svømme. De fleste barna forbinner vann med redsel og liker ikke å få vann i ansiktet.  De bør ha mye bedre kjennskap til sikkerhet i og ved vann samtidig som de blir trygge på å være i vann. Vi håper å få plass på svømmekasjonens kurs for å få de barna som er redd for vann til å bli tryggere – vi er villig til å prioritere de av våre mange barn som virkelig trenger dette.  Trygghet i og rundt vann er veldig viktig for oss som mest har turer i nærmiljøet ved vann og ved sjøen”
  • Grupper som ikke har så mange som 15 barn – kontakt Horten Svømmeklubb (vi vil søke om å ha grupper selv og ønsker å samle mindre grupper)
  • Grupper som har mer enn 15 barn – Søk! Det er helt greit å være opp til 20 barn i en gruppe