Siden i menyen “Svømmeaksjonen 2014”  har informasjon til ildsjeler og om svømmeaksjonen generelt.  Denne holdes oppdatert.