Siden i menyen «Svømmeaksjonen 2014»  har informasjon til ildsjeler og om svømmeaksjonen generelt.  Denne holdes oppdatert.