Norges Svømmeforbund oppdaterer årlig heftet:

«Informasjonshefte for engasjerte i svømmeklubber tilknyttet Norges Svømmeforbund»

(klikk på linken)

Det er et kort og fint dokument for alle engasjerte i klubb/svømming i Norge som er tilknyttet NSF  – om klubbutvikling, utdanning og kurs, samt linker til de mest relevante sider.

For de som ønsker mer utfyllende informasjon så har «For klubber» menyen til venstre på www.svomming.no (NSF sin hjemmeside)  mye nyttig (som informasjon til deg som forelder, om lisens, … det meste).