Det er lagt ut stevner og laget arrangement på facebook gruppen «HSK Svømmerne – alle».

På hjemmesiden www.hortensk.net ligger stevnene i kalenderen.  Der er også kart over hvor svømmehaller ligger.

Påmelding gjøres via stevner@hortensk.net