Til alle som er eller kjenner «ildsjeler» som kan samle barn til Svømmeaksjonen bes lese «Svømmeaksjonen 2015» (i menylinjen på www.hortensk.net).  Spre budskapet.

Ildsjeler er kontaktpersoner som kan være så mangt – privatpersoner eller personer innen foreninger, etater, barnehager, skole/SFO.  Det viktige er at svømmeaksjonen ikke skal være en erstatning for lovpålagt undervisning, men et behov ut fra enkeltbarns utrygghet for vann.  Derfor er det viktig at søknader begrunnes riktig.  Men ikke dette ansvaret hindre en søknad – ta kontakt med Horten Svømmeklubb på svommeaksjonen@hortensk.net for å snakke om søknader før de sendes inn.