DigiPostStøtt Horten Svømmeklubb ved å registrere deg gratis i DigiPost, så støtter Posten oss med 25 kr. 

https://www.digipost.no/app/registrering#/?idrettslag=19004

Digipost er den grønne postkassen flyttet over i en digital verden. Tjenesten er laget fordi det ikke er lov å sende personopplysninger på vanlig e-post. Her kan du motta all type post digitalt – både fra private og offentlige aktører.

DigiPost Kampanjeinfo