Vedlagt ligger referat fra foreldremøte for C-svømmere som ble avholt 2. mars 2015.

2015-03-02 Referat Foreldremøte C-Svømmere