Årsmøtet vedtok i årets budsjett å gi 5000,- til hver treningsgruppe i Horten Svømmeklubb til sosiale aktiviteter. Kriteriet for å få tilgang til disse pengene er at alle i gjeldende gruppe er invitert og inkludert. Foreldrekontakt/trener organiserer det praktiske, og kvitteringer sendes til kasserer på epost (scannet kopi av kvitteringene).
Dersom man ønsker penger til noe utenom dette må det søkes om i forkant.
Penger til sunn mat etter trening er positivt, så det dekker vi utenom.
Mvh
Gisle Stava, Styreleder Horten Svømmeklubb