Sommeravslutning for Horten Svømmeklubb 17. juni
https://www.hortensk.net/event/sommeravslutning2015/