På stevnet vil vi selge programmer til kr 30,-.  Programmene kan ellers lastes gratis ned her:

Programmet og oversikten vil justeres i forbindelse med lagledermøtet.  Det er åpent for at noen strykninger og etterpåmeldinger vil endre listene i mindre grad.

Det blir kiosk som er åpen under hele stevnet.

Priser:

Velkommen