Vedlagt ligger oppdaterte treningstider for alle treningsgruppene til Horten Svømmeklubb. Nytt av året er bruk av gymsal for noen av gruppene på mandager og lørdager.

Oppdatert informasjon om treningstider finnes alltid her: Treningstider

HSK_Treningstider_Høsten_2015