Fra 2016 skal foresatte selv håndtere lisens for sitt barn.
De som skal på approbert stevne nå rett over nyttår må betale lisens nå.  Dette er VIKTIG!.  De som ikke har betalt dette vil ikke kunne stille til start.
 
Tidligere har HSK håndtert dette med betaling som del av treningsavgift.