Hei

Hvis du ikke har fått informasjon så meld ifra til sekretaer@hortensk.net.

  1. NB! Hvis du ikke ønsker mail fra nyheter fra www.hortensk.net : Det er best om du fjerner deg fra listen (informasjon/link skal ligge nederst i email du får).  Det er som oftest bare å trykke «abonner på nyheter» i menyen på hortensk.net.  Det er en litt større jobb å lete i web-sidens database for de frivillige i klubben, men om du trenger hjelp må vi vite nøyaktig email du får email på (den kan sendes admin@hortensk.net som administrerer web-siden.
  2. De som får mange mail fra sekretaer@hortensk.net : Dette skyldes at dere på minidrett har lagt inn samme email på barna og på foresatte.  Mobil og email bør kun knyttes til den som eier email/mobil.  Mail til barn vil i minidrett knyttes til foresatte.  Barn som har mobil og email kan ha dette lagret dersom de ønsker beskjeder, men som oftest er det foresatte som bør ha dette lagret på seg.

Under foreldremøtet til Bent kunne hjelpe med eventuelle minidrett.nif.no saker.