Kretsdommerkurs i Tønsberg 12. mars 2016. Horten Svømmeklubb ønsker å øke antall dommere til approberte svømmestevner i vår klubb. Kurset består av 3 deler, hvor del 1 er nettbasert forkurs, del 2 er kurs med instruktør og del 3 er praktisering på stevner. All kursutgifter dekkes av klubben, men send en epost til leder@hortensk.net slik at vi har oversikt over antall deltagere.

Alle kan bli svømmedommer. Man trenger ikke å kunne noe om svømming for å bli dommer. Lover og regler lærer man under kurset og litt hva dommerutdanningen går ut på kan du finne mer om på www.svomming.no

Vi trenger unge og voksne dommere. Unge dommere er eget satsingsområde til svømmeforbundet – de får dømme mesterskap og har egne samlinger.
Husk at det kun er snakk om 5 stevner i løpet av 2 år for å opprettholde godkjennelsen. Dette er vel hva foreldre likevel følger svømmerne på. Kan også være fint for trenere å ha oppdatert kunnskap om regler/nye regler.

Påmeldingsfrist er 18. februar 2016. For mer informasjon og påmelding:
https://minidrett.nif.no/Event#64346263-010

Alle deltakere må ha gjennomført nettbasert del av kretsdommerkurset før fysisk kursdag. Påloggingsinformasjon kommer rett etter påmeldingsfristen.
Kompetansekrav: 14 år.
Timer uten lærer: 9
Timer med lærer: 6