Se detaljert info for alle gruppene: Banebruk og trening-Frem til sommer 2016

Spør trener dersom noe er uklart. Kalender på hjemmesiden er oppdatert

Det er kun små endring i noen treningstider, men alle grupper vil ha mer fokus på «dryland» trening fremover. Noen av gruppene vil ha dryland før de svømmer, mens andre grupper vil ha dryland etter at de har svømt.
Det er viktig at svømmerne har med sko og tøy til å trene i, både på land og i vann.
Normalt vil dryland forgå i svømmehallens treningsrom som ligger i kjelleren, men siden vi nå oppgraderer dette romet til et mer funksjonelt og modrene treningsrom samt når været tillater det, vil vi tidvis også kjøre treningsøktene ute i skolegården til Sentrum skole. Ha derfor med treningstøy/sko til bruk inne og ute.