Årsmøte Horten Svømmeklubb 14/3-2016 for 2015

Referat:

Saksliste:

Vedlegg:

Noen av vedleggene ligger med i sakslisten, men årsberetninger kan lastes ned individuelt:

Andre vedlegg utenom de i sakslisten:

Sak: Forslag til ny lov (vedtekter) for Horten Svømmeklubb: Horten Svømmeklubb Lov 2016 (klikk link for å lese dokumentet)