Årsmøte 2017

Årsmøte Horten Svømmeklubb

Dato: 16.03.2017 kl 19:30

Sted: Personalmøterommet Sentrum Skole (over inngangen i øvre skolegård)

Tidsfrister:

 • 02.03.2017:  Frist for å sende inn saker til årsmøtet. Sendes til sekretaer@hortensk.net
 • 09.03.2017:  Fullstendig saksliste og nødvendige saksdokumenter tilgjengelig for medlemmer på denne siden

Saksliste:

 • Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 • Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
 • Sak 3. Velge dirigent/ordstyrer, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen
 • Sak 4. Behandle årsberetning, herunder gruppeårsberetninger
 • Sak 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
 • Sak 6. Behandle  forslag og saker
 • Sak 7. Fastsette medlemskontingent
 • Sak 8. Vedta idrettslagets budsjett
 • Sak 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 • Sak 10. Valg

 

Vedlegg: 2017.03.16-årsmøte-Sakliste og saksdokumenter

Linker: