Årsmøte 2018

Årsmøte Horten Svømmeklubb

Dato: 27.02.2018 kl 18:00

Sted: Personalmøterommet Sentrum Skole (over inngangen i øvre skolegård)

Tidsfrister:

 • 13.02.2018:  Frist for å sende inn saker til årsmøtet. Sendes til sekretaer@hortensk.net
 • 20.02.2018:  Fullstendig saksliste og nødvendige saksdokumenter tilgjengelig for medlemmer på denne siden

Saksliste:

 • Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 • Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
 • Sak 3. Velge dirigent/ordstyrer, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen
 • Sak 4. Behandle årsberetning, herunder gruppeårsberetninger
 • Sak 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
 • Sak 6. Behandle  forslag og saker
 • Sak 7. Fastsette medlemskontingent
 • Sak 8. Vedta idrettslagets budsjett
 • Sak 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 • Sak 10. Valg

 

Vedlegg:

Styrets-årsberetning 2017

Årsberetning svømmekurs 2017

Årsberetning fra trenere 2017

Styret 2017 og valgkomiteens innstilling for 2018

Regnskap for 2017 og budsjett for 2018 leveres ut på årsmøtet, eller på forespørsel til sekretaer@hortensk.net

Linker: