Årsmøte Horten Svømmeklubb

Dato: 27.02.2018 kl 18:00

Sted: Personalmøterommet Sentrum Skole (over inngangen i øvre skolegård)

Tidsfrister:

Saksliste:

 

Vedlegg:

Styrets-årsberetning 2017

Årsberetning svømmekurs 2017

Årsberetning fra trenere 2017

Styret 2017 og valgkomiteens innstilling for 2018

Regnskap for 2017 og budsjett for 2018 leveres ut på årsmøtet, eller på forespørsel til sekretaer@hortensk.net

Linker: