Lisens 2018

Lisens og forsikring

Det er nå åpnet for å kunne betale startlisens for 2018 Det er svømmer/foresatte sitt ansvar at svømmeren er forsikret / har lisens Alle svømmere bør ha lisens fra det året de fyller 13 år selv om de kun svømmer i klubbsvømming Deltakere på approberte stevner får ikke lov til å starte uten gyldig lisens […]