Bruk http://kurs.idrett.no aktivt – de fleste kurs har en stor del som skal tas som elæring.

Se f.eks. Trener1 Svømming:
Alle kurs er tilgjengelig via https://kurs.idrett.no/course/index.php?categoryid=45

Ellers viktige kurs som er del av flere treningsløyper:

Praktisk deler av kurs er alltid tilgjengelig via https://minidrett.nif.no/Event#-100