Innmelding i Horten svømmeklubb

Horten Svømmeklubb er en breddeklubb som har som mål å kunne tilby et variert treningstilbud for alle nivåer. Vi kan tilby følgende:

  • Svømmeopplæring for barn og ungdom
  • Trening og konkurransesvømming – fyll ut skjema under
  • Masters – fyll ut skjema under
Svømmeopplæring
For at vi i Horten svømmeklubb skal passe på at alle som ønsker å melde inn seg selv eller sine barn følges opp, trenger vi litt info for å kunne ta det videre. Tenk først igjennom din vurdering av nivå i vannet (er engstelig, tørr ikke dykke uten svømmebriller, svømmer litt (type hundesvømming etc), kan en svømmeart (eks bryst eller crawl), kan flere svømmearter eller kanskje alle svømmearter (crawl, rygg, bryst og butterfly). Svømmeklubben ønsker at nivået blant nybegynnere skal være så likt som mulig innen gruppene, og at visse minimums krav må være oppfylt.
 
  1. Hvis barnet IKKE kan alle svømmearter på et grovkoordinert nivå, er svømmekurs første steg. Er du usikker på hvilket kurs barnet bør delta på kan du finne beskrivelser av innholdet på de forskjellige kursnivåene her:
  2. Dersom du synes det er vanskelig å vurdere hvilket kurs barnet bør meldes på og trenger en anbefaling av oss, anbefaler vi en «prøvesvømming». Fyll ut skjemaet under og sender det inn til oss. Basert på informasjonen gir vi deretter en anbefaling, eller vi tar vi kontakt når vi har anledning til å sjekke ut barnets nivå for anbefaling av kursnivå.
  3. Har barnet fullført våre kurs eller samme kurs i regi av andre svømmeklubber, vært medlem av andre svømmeklubber eller tidligere medlem hos oss, fyller du også ut skjemaet under.

 


Fyll inn kontaktinformasjon om deg selv her:

 


Dersom du er foresatt eller verge, må du fylle it informasjon om ditt barn her:

 


Er svømmedyktig, ønsker opptak til klubbens trening/konkurranse/Master grupper: